Back to site

©2024. All rights reserved.
Crafted by Design Bricks.

Páráid i gcomhair Seachtain na Gaeilge

Rinne na naíonáin, rang a haon agus a dó páráid timpeall na scoile chun Seachtain na Gaeilge a céiliúradh. Bhí ceol Gaelach á sheinnt agus bhí gach duine ag rince agus ag siúl fad is a bhí siad ag éisteacht leis an gceol.