Back to site

©2024. All rights reserved.
Crafted by Design Bricks.

Céilí Mór – Seachtain na Gaeilge 2023

Bhí céilí mór again ar Lá Glás chun Seachtain na Gaeilge a cheiliúradh. Bhain na páistí an-thaitneamh as agus chaith siad glas ar scoil! Míle buíochas le Carmel Somers a tháinig isteach chun an céilí a dhéanamh linn!

All classes took part in a junior and senior céilí in the halla to celebrate Lá Glas. A huge thanks to Carmel Somers who came in to do the céilí with us. We also have a whole school céilí on the yard to showcase the dances that each class have practised in the month of March.