Back to site

©2024. All rights reserved.
Crafted by Design Bricks.

Seachtain na Gaeilge 2023

Bhí Seachtain na Gaeilge ar siúl i mBunscoil Bhríde ar feadh coicíse roimh Lá Fhéile Pádraig. Bhí a lán gníomhaíochtaí ar siúl agus bhaineamar an-taitneamh astu! Bhí gach uile chailín ag déanamh iarracht Gaeilge a labhairt agus a hainm a chur isteach sa bhosca ghlas!

We celebrated Seachtain na Gaeilge in Bunscoil Bhríde for the two weeks before St. Patrick’s Day. There were lots of activities to promote the language such as a Tráth na gCeist, Céilí sa halla, a ciorcal cómhrá and games for the infants which was run by Coiste na Gaeilge. Every classroom had a ‘bosca glas’ and the student’s names went into it when they were using Gaeilge in the class or on the yard.

Bhí rang a sé ag léamh leabhair do a ‘buddies’ i Naíonáin Shóisearacha agus bhí rang a cúig ag léamh do a ‘buddies’ i Naíonáin Shinsearacha. Comh maith le sin, bhí gníomhachtaí bunaithe ar na leabhair déanta ag rang a cúig agus a sé dos na naíonáin.

5th and 6th classes paired up with the infants classes to read Irish stories. They also prepared games and activities based on the books. The infants really enjoyed it and were completely engaged in the tasks. Maith sibh rang a cúig agus a sé!

Thóg rang 3-6 páirt i dTráth na gCeist.

3rd – 6th class took part in a Tráth na gCeist.

Thóg ranganna 3-6 páirt i gciorcal cómhrá chun cleachtadh a dhéanamh ar a Gaeilge ó bhéal. Tar éis an ciorcal cómhrá bhí seans acu deoch agus lóin a bheith acu lena gcairde sa halla.

3rd- 6th class took part in a ‘Ciorcal Cómhrá’ where they rotated around the halla asking their partners questions and practicing their conversational Irish.

D’imir Coiste na Gaeilge cluichí sa halla leis na naíonáin.

Coiste na Gaeilge organised games for the infants ‘as Gaeilge’ in the halla.